zawory kulowe
Przepustnice są specyficznym rodzajem zaworu. Ich działanie porównywalne jest do działania zaworu kulowego, który umożliwia efektywne wyłączanie i włączanie przepływu. Przepustnice, jako zawory, są  stosowane często, ponieważ kosztują mniej, niż inne konstrukcje kurków, są lżejsze, więc potrzebują mniejszego wsparcia, zarówno przy montażu, jak i w codziennym stosowaniu. Konstrukcja przepustnicy oparta jest na dysku zamontowanym w środku rury, przez który przechodzi pręt, wyprowadzony następnie do siłownika po zewnętrznej stronie zaworu. Obrót siłownika powoduje obrócenie dysku równolegle lub prostopadle do kierunku przepływu. W przeciwieństwie do zaworu kulowego, krążek zawsze umieszczony jest w strumieniu. Dlatego też przepustnice znalazły przede wszystkim zastosowanie w sieciach, które wymagają dławienia cieczy, gazów lub zawiesin przez dłuższy czas. Istnieją różne warianty przepustnic, przystosowane do szeregu ciśnień i różnych zastosowań. Przepustnice znane są głównie z ich zastosowań w silnikach spalinowych i lotniczych, ale znalazły także zastosowanie w sieciach wodociągowych, klimatyzacji, oraz w w sieciach produkcyjnych do regulowania przepływu powietrza, gazów, cieczy czy pary wodnej. Regulacja taka może być dokonywana ręcznie albo automatycznie. Zaletą przepustnic jest to, że otwierają się znacznie szybciej w porównaniu z zaworami wieloobrotowymi, dodatkowo są mniejsze niż inne kurki, dlatego idealnie nadają się do montażu w ograniczonej przestrzeni. Szybkość zamykania i otwierania zaworu, w połączeniu ze szczelnym zamknięciem przepustnicy w całości eliminuje straty i wycieki, jakie mogłyby się pojawić przy zastosowaniu zaworów tradycyjnych.