Aranżacja wnętrz:

 • Kościoły halowe

  Kościoły halowe

  Kościoły halowe Większe kościoły mają obszerne, rozbudowane prezbiteria, z wieńcem kaplic. Gotyk reprezentuje, jak już podano, oprócz układów bazylikowych liczne przykłady kościołów typu halowego. W tej grupie kościołów można spotkać rozwiązania o trzech lub dwóch nawach, a także niezmiernie ciekawe rozwiązanie dwunawowych wnętrz z jednym filarem pośrodku. Najwybitniejszym osiągnięciem budowniczych gotyku jest sklepienie z zewnętrznym…

  Read more
 • Nieruchomość jako niepodzielny instrument finansowy

  Nieruchomość jako niepodzielny instrument finansowy

  Nieruchomość jako niepodzielny instrument finansowy: Nieruchomość, w przeciwieństwie do innych instrumentów finansowych, jest dobrem niepodzielnym. Cecha ta w połączeniu z kapitałochłonnością wywołuje daleko idące konsekwencje, zarówno na etapie bezpośredniego inwestowania, jak i wycofywania się z inwestycji. Na etapie zakupu inwestor musi dysponować kapitałem o wysokiej wartości. Wysoka cena nieruchomości, zwłaszcza przemysłowych i komercyjnych powoduje, że…

  Read more

Armatura:

Dom:

Remonty:

Wyposażenie:

 • Technika obronna

  Technika obronna

  Technika obronna Bryła zamku swoim kształtem dostosowuje się do współczesnej, rozwijającej się stale techniki obronnej. Mury zamkowe mocno podparte skarpami wieńczy zębaty krene1aż, umożliwiający jak najskuteczniejsze wykorzystanie broni palnej w obronie. Całość budowli…

 • Łęgi przyporowe

  Łęgi przyporowe

  Łęgi przyporowe Z systemem układu filarów wiąże się zespół konstrukcji wspierających sklepienia nawy głównej. Na zewnętrznych ścianach naw bocznych wznoszono wieże sił, które za pomocą łęków przyporowych przejmują przeniesione nad nawami bocznymi siły…